Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, собственик на три фотоволтаични парка, по множество въпроси от сферата на енергийното право и представлява компанията пред дружества-доставчици на електроенергия във връзка с подписване на договори за участие в специални балансиращи групи, преговори във връзка с пазара на балансираща енергия и др.