Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира британския инвестиционен фонд, във връзка с инвестиции в България в областта на недвижимите имоти - ваканционен комплекс на Черноморието и знакова офис сграда в центъра на София – „Полиграфия офис център“. Работата ни по проектите включва правен анализ на проектите, изготвяне и преговори по споразумения между съдружниците и изменения към тях, договори за покупко-продажба на дялове/ акции, ескроудоговори, както и консултации по няколко кредита, осигурени от „Юробанк България“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД, и свързаните с тях обезпечения, данъчноправни консултации и прилагане на споразумение за избягване на двойно данъчно облагане.