Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство на клиента по множество данъчни дела, с материален интерес, надхвърлящ 1 милион евро за всяко дело. Също така, консултира клиента по изграждането на СПА и уелнес комплекс в град Банско, включително приложимите процедури за откриването на СПА център.