Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента, който е най-големият оператор на частни болнични заведения във Великобритания и Южна Африка, за регистрирането на съвместно дружество с българската компания „Медика БГ“. Кантората оказва съдействие в изготвянето и преговорите по договора между двете компании акционери относно дейността на съвместното дружество в България. Също така, участва в преговорите между „Неткеър“ и българското правителство за публично-частно партньорство за управлението на водещо болнично заведение в България. „Гугушев и Партньори“ извършва пълен правен анализ и изготвя правно становище за медицинското заведение, правният му статус и неговите доставчици.