Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ работи в качеството на консултант за България на Международна финансова корпорация (МФК) във връзка с договор за заем, сключен между МФК и „Кауфланд България ЕООД & Ко“ КД, в качеството ѝ на заемател, „СБ ЛИДЛ“ КГ и „СБ Кауфланд“ КГ в качеството им на поръчители, въз основа на който заемодателят МФК отпусна на „Кауфланд България ЕООД & Ко“ КД сума в размер на 80 милиона евро.