Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка с придобиването на терен и административни сгради в центъра на гр. София - съдействие при преговорите, структуриране на сделката и приключване на сделката.