Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правна консултация на клиента във връзка с анулиране на нотариален акт за прехвърляне на права на строеж и забавяне на строителни работи.