Адвокатска дружество "Гугушев и партньори" представлява клиента в две успоредни изключително сложни съдебни процедури в качеството му на обезпечен кредитор на неплатежоспособен длъжник.