Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" успешно представлява клиента в производства пред Българската комисия за защита на конкуренцията, както и пред Софийския административен съд по дело, свързано с регистрирана търговска марка на клиента.