Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предостави процесуално представителство при обезпечително производство пред държавен съд и завеждане на иск пред Международния арбитражен съд в Алианса за правно взаимодействие инициирано срещу длъжник на клиента за плащания, дължими за неспазване на задължения по договори за доставка и продажба на химически материали и торове. Благодарение на преговорите, водени от Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“, страните сключват съдебна спогодба за доброволно плащане на част от дълговете на отделни вноски, които впоследсвие са погасени.