Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента във връзка със системна интеграция на компютърна програма (е-комерс платформа) и уредбата на авторското право върху тази платформа.