Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира международното дружество, изграждащо фотоволтаични централи, по данъчни въпроси във връзка с доставка на материали и изграждане на три фотоволтаични централи на обща стойност 30 милиона евро.