Адвокатска кантора „Гугушев и партньори“ консултира клиента и дъщерното му дружество „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД за сертифициране на мултифункционално-развлекателен комплекс „Света София“, оценен на 3,4 млрд. eвро, с най-висок клас - Приоритетен инвестиционен проект и подписване на Меморандум за разбирателство с Правителството на Р. България. Предоставя на клиента също следните услуги:

  • Kонсултира клиента като публично дружество във връзка с изработване на проспект за публично предлагане на варанти, съвети за потенциално увеличение на капитала за набиране на средства за развитието на споменатия комплекс;
  • Подготвя корпоративни документи;
  • Подпомага организирането на събранията на акционерите:
  • Съдейства за разкриване на редовна информация на регулаторните органи;
  • Съдебно представителство за защита на правата и интересите на клиента.