Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” има значителен опит в областта на защита на данните и прилагането на мерки за опазване на сигурността на информацията:

Реализирахме съвместно с PricewaterhouseCoopers Bulgaria проект по цялостно имплементиране на Общия регламент относно защитата на данните в „Бритиш Американ Табако Трейдинг България“ ЕООД, включващ провеждане на серия интервюта със служителите и ръководството на компанията, изготвяне на геп анализ и екшън план; както и имплементиране на препоръките в кратки срокове и в съответствие с международно зададени стандарти и изисквания на групово ниво, договаряне на споразумения за защита и обмен на данните в съответствие с международно утвърдените стандарти.