Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира българския инвестиционен фонд по придобиването на миноритарен дял в IT компания, специализирана в създаването, развитието и внедряването на специфични софтуерни продукти, структуриране на сделката от корпоративен и данъчен аспект, преговори по условия на сделката, правен анализ на таргетиранта компания включително цялостен анализ на всички договори за софтуерни лицензии, изготвяне и преговори по договора за покупко-продажба на дялове, договора между съдружниците и документите по приключване на сделката.