Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Алпик Холдинг“, едно от водещите дружества в Швейцария и най-големия доставчик на енергийни услуги в Европа от 2007 г., от самото начало на инвестициите на Alpiq във вятърни паркове на територията на България. Съдействахме на дружеството във връзка с придобиване на два вятърни парка на територията на България, с обща производствена мощност от 72,50 MW. Консултациите включваха:

  • правен анализ на двете проектни дружества
  • консултации във връзка с изграждането на вятърните централи и тяхната експлоатация; 
  • консултации по въпроси свързани с енергийната регулаторна рамка;
  • съдействие за получаването на лиценз за производство на електроенергия;
  • подпомагане комуникацията с НЕК, ЕСО, КЕВР, Държавната агенция за финансов надзор;
  • координиране на балансиращи групи и производители на енергия;
  • консултации по различни въпроси в областта на корпоративното и търговското право, разрешаването на спорове, както и по отношение на спазването на изискванията на Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните, GDPR).