Адвокатско дружество „Гугушев и партньори” предоставя консултации в процедурите за възлагане на обществени поръчки субекти както на възложители, така и на изпълнители. Кантората е специализирана в консултирането на големи секторни възложители, опериращи с обществени ресурси и средства, предоставени по международни програми. 

Предоставяните от дружеството консултантски услуги са:

  • проучване на пазара, анализиране и подготвяне на необходимата за провеждане и участие документация по отделни процедури за възлагане на обществени поръчки
  • консултации по въпроси, възникнали през срока на действие на договорите за възлагане на обществени поръчки
  • представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд при обжалване на актове в рамките на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки

Нашите специалисти в тази област

Стефан Гугушев

Основател и Управляващ партньор

Значими клиенти и проекти

Fr. Lürssen Werft GMBH & CO.KG, Germany

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" консултира северните немски корабостроителници Lürssen, във връзка възлагането на поръчка за EUR 500 милиона, организиран от Министерството на отбраната на България. Научи повече

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Israel

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира израелската компания за отбранителни технологии, във връзка нейното участие в търг за изпълнение на проект за модернизиране на българската армия. Научи повече

Kapsch Trafficcom AG

Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира водещата австрийска компания, изграждаща толсистеми, и местното ѝ дружество при участия в обществени поръчки. Научи повече

Infomed Ltd.

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира „Инфомед България“ и „Инфомед Лимитид“ по отношение на участието им в обществени поръчки за внедряването на софтуер за управление на болнични заведения. Научи повече

ASAP

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ предоставя правно съдействие на клиента в участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и в хода на процедири пред КЗК, включително процесуално представителство пред ВАС. Научи повече

Евромаркет

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ консултира клиента по различни въпроси в сферата на корпоративно и търговско право, данъчно право, както и предостави правно съдействие, относно участието му в процедури за възлагане на обществени поръчки. Научи повече