За първи път у нас престижната To The Top Agency организира конкурс за Награди за работодателска марка и управление на човешките ресурси - Employer of Choice Awards 2020 - за първи път в България..
Уникално за наградите е, че служителите на компаниите по своя инициатива номинират работодателите си в различни категории въз основа на мотивиращите корпоративни практики, развити в компанията или вдъхновяващия личен пример на нейните лидери.
Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" винаги е било пример за социално отговорна компания, в която индивидуалните качества на служителите са високо ценени. Още с основаването на кантората, нейният управляващ партньор – адв. Стефан Гугушев се стреми да поддържа сред колегите си култура на взаимно уважение, равенство на възможностите и нулева толерантност към всяка форма на дискриминация. Принципите, към чиито дух Адвокатско дружество "Гугушев и партньори" се придържа вече повече от десетилетие преди няколко дни бяха официализирани в Хартата за многообразието в България.
За наша радост усилията на адв. Стефан Гугушев да бъде сред първите, които прилагат прогресивни практики в работата си са признати и достойно оценени от служителите на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", които номинираха адв. Стефан Гугушев в категория „Leadership”. Признателни сме за доверието и високата оценка на колегите, които сами по себе си са най-голямата награда за всеки отговорен лидер и работодател.